brazilie pionier

brazilie

 

Stichting Christen Zending Brazilië

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Christen Zending Brazilië
Telefoonnr: 0599-653610
K.v.K. 41027052
RSIN/Fiscaal nummer: 816026142
Website adres: www.braziliepionier.nl
E-mail: Anne Greven

Adres: Stuurboord 52
Postcode: 9501 JG
Plaats: Stadskanaal

Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter, secretaris: Dhr. A. Greven
Vice-voorzitter: Dhr. E. Osinga
Penningmeester: Dhr. G. Benschop
Algemene bestuursleden:
Dhr. J.D. Prinsen
Dhr. B. Kuipers

Ons beleidsplan
Het beleid rond zending wordt bepaald door het bestuur van de stichting Christen Zending Brazilië in overleg met de stichting MCB in Brazilië. De Stichting CZB beheert de zendingskas van de stichting. Het zendingsbeleidsplan is bijgevoegd. De stichting is volledig afhankelijk van giften van o.a. kerken, particulieren en achterban van zendelingen. De stichting is uitvoerend en adviserend bezig met zending.
Bekijk hier ons beleidsplan

Ons beloningsbeleid
Binnen de stichtingen zijn alleen maar vrijwilligers actief. Er wordt geen beloning verstrekt. Alle gemaakte onkosten worden vergoed. Binnenkomende giften zullen regelmatig worden doorgezonden voor levensonderhoud van de zendelingen en voor financiering van projecten. Zie voor het beleid de afspraken die hiervoor in de statuten zijn gemaakt. Download hier onze statuten

Onze uitgeoefende activiteiten
Zie voor recent uitgeoefende activiteiten onze gratis nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet maar wilt u deze wel graag ontvangen? Geef u dan op via e-mail.
Lees hier ons jaarverslag van 2015/2016.

Financiele verantwoording
In de bijlage is een toelichting opgenomen bij de balans en de winst en verlies rekening over het jaar 2016.
Download hier onze financiële verantwoording van 2016.

Download hier onze financiële verantwoording van 2015.