brazilie pionier

brazilie

brazilie

brazilie

brazilie

brazilie

 

ALS GOD MENSEN ROEPT...

guus en janny bringsken
guus (overleden in 2016) en janny bringsken

Onder deze titel is ruim 20 jaar geleden een boekje verschenen over het zendingswerk in Brazilië van Guus en Janny Bringsken. Al op jonge leeftijd wisten zij zich geroepen door God voor een onmenselijk grote taak onder de indianen en andere locals in de Mato Grosso in de binnenlanden van Brazilië. Toen het genoemde boekje verscheen bestond het werk aldaar 40 jaar en stond het echtpaar Bringsken nog volop in hun bediening.

De laatste jaren is er veel veranderd. In 2016 is Guus geroepen tot heerlijkheid en Janny pendelt op dit moment heen en weer tussen Brazilië en Nederland om zoveel mogelijk kinderen (8 met hun gezinnen) te bezoeken.

De Here God heeft het werk in al die jaren gezegend. Er zijn in totaal 12 gemeenten die grotendeels zelfstandig functioneren. De grote gemeenten ondersteunen de kleinere gemeenten. Enkele (met name in het grensgebied met Bolivia) zijn vanwege gebrek aan werkers momenteel niet operationeel en dat is een punt van zorg.

ziekenhuis
het ziekenhuis

De gezondheidsposten bestaat uit het ziekenhuis (ziekenhuiszorg en eerste hulp) en 5 gezondheidsposten (vanuit het ziekenhuis wordt daar zorg verleend). Het ziekenhuis loopt goed en 'maakt het verschil' in de regio. Daardoor werd een erkenning uitgereikt voor wat het ziekenhuis doet voor de bevolking als een na beste in de staat Mato Grosso.

Het werk van de Stichting in Nederland dreigde in een impasse te raken, maar het bestuur in Nederland heeft zich herpakt en wil graag het onafgemaakte deel van het werk helpen te groeien naar zelfstandigheid. Al het werk in Nederland wordt gedaan door vrijwilligers.

Vanuit Nederland willen we ons als Stichting de komende jaren met name richten op versterking van het werk onder de verschillende Indianenstammen. Er zijn fijne dingen onder de Indianen gebeurd, maar tegelijkertijd is de ontwikkeling bij de Indianen een punt van zorg. Wij hebben daar in onze laatste nieuwsbrieven over geschreven.

Er is een meerjarenbeleid vastgesteld en voor de realisatie hiervan zijn twee zaken zeer belangrijk.
Als eerste gebed. De Bijbel leert dat zonder gebed er geen zaken zullen veranderen. Bidden verandert mensen en daarmee omstandigheden waardoor er weer ruimte komt voor het werk van God. Ja: en dan roept God mensen.
Als tweede zijn er financiën nodig. Momenteel zijn er te weinig geldelijke middelen in de kerkelijke gemeenten in Brazilië om het werk onder de Indianen te steunen. Ook is er een groeiende bewustwording en bewogenheid nodig om onder de Indianen te werken. Lokaal worden er mensen gezocht die deze taak op zich willen nemen en er is een coördinator nodig.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de Stichting Christen Zending Brazilië?
Meld u hier aan voor de gratis nieuwsbrief.

Hebt u mogelijkheden om financieel bij te dragen of kent u fondsen die dat zouden kunnen doen?
Neem alstublieft contact op. Er worden fondsen gezocht voor regulier onderwijs, sanitaire voorzieningen, en medisch/hygiënische voorzieningen. Gods Woord en zorg voor elkaar kunnen niet los van elkaar aangeboden worden.

De samenstelling van het bestuur is te vinden onder het kopje (links) ANBI-GEGEVENS.

Het banknummer is NL41 ABNA 0474 6454 60 t.n.v. Stichting Christen Zending Brazilië te H.I. Ambacht.
Wilt u rechtstreeks contact, dan kunt u bellen met de voorzitter van het bestuur in Nederland,
Dhr. Anne Greven. Telefoonnummer: zie onder ANBI.