brazilie pionier

brazilie

 

ALS GOD MENSEN ROEPT...

45 jaar zendingsarbeid in Brazilië

Indianen die nog leven in het stenen tijdperk, maispap met kakkerlakken, speurtochten door de jungle, gevechten met gevaarlijke krokodillen. Dat zijn de bijzondere belevenissen van een opvallend echtpaar: Guus en Janny Bringsken. Al vijf en veertig jaar werken zij als zendelingen in Vila Bela, Brazilië. Daar verkondigen zij het evangelie van Jezus Christus en bieden waar mogelijk praktische hulp. Onder hun leiding werden er acht gemeenten gesticht en bouwden zij kerken, een school, een steenfabriek, een ziekenhuis en drie gezondheidscentra.

Wie Guus en Janny ontmoet, maakt kennis met twee hartverwarmende christenen, die hebben geleerd om in alles volledig op God te vertrouwen. Zonder dat vertrouwen had Guus een doelgerichte aanslag op zijn leven niet overleefd, zouden zij het verdriet over het verlies van hun baby niet hebben kunnen verwerken en had hun dochter op haar sterfbed niet het getuigenis kunnen geven, dat drie andere patiënten tot geloof bracht.

Dat Godsvertrouwen, dat vaste geloof in Zijn genade, Zijn almacht en Zijn eeuwige liefde, is in het leven van het echtpaar Bringsken een zekerheid geworden. Die zekerheid geeft hen steeds weer het vertrouwen, dat God het werk zal zegenen waarvoor Hij Zijn mensen roept.

Dit zendingswerk steunt uitsluitend op vrije giften.
Banknr. NL41 ABNA 0474 6454 60 t.n.v. de "Stichting Christen Zending Brazilië" te H.I. Ambacht, o.v.v.

rouwkaart Guus Bringsken